راهبرد‌های نوین تمدن اسلامی برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

تمدن و ظرفیتهای موجود در اسلام، همواره نشان و حکایت از همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته، به گونه‌ای که می‌توان گفت سیره نبوی منشأ عوامل و راهبردهای مهم برای شکوفایی و پویای مدنیت نوین است. در مقاله حاضر، سعی بر آن شده است تا با بررسی برخی از ظرفیتها و مصادیق تمدن اسلامی، به بیان مدنیت مسالمت‌آمیز اسلامی پرداخته شود. حال سؤال این است آیا تمدن اسلامی با ظرفیتهای موجود در بطن خویش، راهکار و توانایی ارائه فرهنگی اجتماعی و الگوی رفتاری در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و... را دارد یا خیر؟ و آیا می‌توان با تأسی به سیرت پیامبر اکرم(ص) که محور اساسی تمدن اسلامی است، الگویی برای یک جامعه متمدن و مسالمت‌آمیز تشکیل داد، یا خیر؟ طبق یافته‌‌های مورد نظر که در طی مقاله به آن اشاره می‌شود می‌توان گفت: دین اسلام دینی پویا و به روز با ظرفیتهای غیرقابل انکار به ویژه در بحث رویداد‌های تمدن اسلامی است که طبق مقتضای حال جامعه پایه‌ریزی شده تا به مقصد نهایی که سعادت بشر است دست یابد. مقاله حاضر به روش تحلیلی و توصیفی به بیان موضوع می‌پردازد. هدف در این مقاله بیان برخی از مصادیق و ظرفیتهای تمدن اسلامی برای تحقق همزیستی مسالمت‌آمیز می‌باشد. به نظر می‌رسد بیان مصادیق ظرفیتها و الگو برداری از آنها، شیوه‌ای درست‌تر برای رسیدن به تمدن اسلامی با گرایش مسالمت‌آمیز باشد.

کلیدواژه‌ها